Q

App name is here.

Vypočítanie piatej mocniny čísla

(To myslím vážne, to je celá pointa tejto stránky)